Skip to main content

Als er niet drastisch wordt ingegrepen, zullen we nooit het wettelijk pensioen krijgen waar we op hopen. Dat zeggen specialisten Jef Vuchelen (VUB) en Mark Scholliers. Volgens hen doet de overheid te weinig en zijn de prognoses over vergrijzing en pensionering veel te rooskleurig.

Vuchelen en Scholliers deden hun uitspraken in Het Nieuwsblad, naar aanleiding van een boek dat ze over het probleem publiceerden, ‘Het Grote Pensioenbedrog’. Volgens hen zal ook de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 niet de oplossing brengen waarop wordt gehoopt. De pensioenkost wordt daardoor wel verlaagd, maar doordat oudere mensen langer aan het werk zijn, maken ze geen plaats voor jongeren. En dat zou zo’n 300.000 extra werklozen met zich meebrengen.

Ze wijzen ook op een belangrijke misconceptie. Veel mensen zien hun pensioenbijdrage als een soort verzekeringspremie, die ze op het einde van hun carrière zelf kunnen innen. Maar de huidige bijdragen worden gebruikt om de huidige pensioenen te betalen. De pensioenbijdrage over 20 jaar zal betaald worden door de mensen die op dat moment aan de slag zijn. Als er dan minder mensen werken, zal er dus ook minder geld voor de pensioenen zijn. Wat het systeem onder druk zet.

Daarbij komt dat het aantal jobs waar werknemers weinig of geen sociale zekerheid betalen toeneemt, denk maar aan Uberchauffeurs, mensen die hun huis verhuren via Airb&b en de flexi-jobs in de horeca.

De oplossing? Zelf sparen, zodat je een spaarpotje hebt tegen de tijd dat je stopt met werken. Want wat nu in Griekenland gebeurt, zit er bij ons ook aan te komen. Daar worden pensioenen gedecimeerd en moeten veel mensen met 700 euro per maand rondkomen. “Het is een kwestie van tijd”, volgens de auteurs.

(bron hln.be)