Skip to main content

Opgelet: nieuwe aangiftecodes voor zelfstandigen-eenmanszaken!

De federale overheid heeft in 2018 meerdere nieuwe belastingverminderingen ingevoerd, die dus ook meestal een nieuwe code krijgen.

Wijzigingen aangiftecodes VAPZ

Zoals u weet levert het VAPZ u een fiscaal voordeel op. Maar dan moet u het natuurlijk wel op de juiste manier vermelden in uw aangifte.
De exacte rubriek waarin u uw VAPZ moet invullen, hangt volledig af van uw beroepsactiviteit:

  • VAK XIX Baten van vrije beroepen: code 1656/2656 (M/V): sociale bijdragen
  • VAK XVIII Winst handelsactiviteit: code 1632/2632(M/V): beroepskosten
  • VAK XVII Bedrijfsleiders: code 1405/2405 (M/V): persoonlijke sociale bijdragen
  • VAK XXI Bezoldigingen meewerkende echtgenoten: code 1451/2451 (M/V): sociale bijdragen

POZ: Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen sinds 2018, naast het VAPZ, ook een bijkomend pensioenspaarpotje aanleggen via het POZ (code 1342/2342). Enkel de zelfstandigen buiten een vennootschap (zelfstandigen met winst of met baten en meewerkende echtgenoten) komen hiervoor in aanmerking. Om de aanwas aan nieuwe codes te beperken, werd geopteerd om dit onder 1 code op te nemen bij de belastingverminderingen. In deze code moet de zelfstandige het betaalde bedrag voor zijn nieuwe POZ opnemen. Dit bedrag geeft recht op een belastingvermindering van 30%. Op het einde van de rit betaalt de zelfstandige 10% belasting op zijn POZ-kapitaal.