RIZIV

Bent u als medische vrije beroeper – (tand)arts, apotheker, kinesist, logopedist of thuisverpleegkundige – toegetreden tot de nationale RIZIV tariefakkoorden? Dan hebt u jaarlijks recht op een financiële tegemoetkoming. Met deze tegemoetkoming dient u uw verzekering te financieren die zorgt voor een uitkering bij invaliditeit, pensioen of overlijden.

Als medische vrije beroeper moet u de toelage jaarlijks zelf aanvragen. Finia zorgt ervoor dat u tijdig de nodige formulieren ontvangt. U bezorgt ons vervolgens het formulier ondertekend terug, wij werken de aanvraagprocedure verder af en wijzen het bedrag aan uw gekozen polis(sen) toe. Op deze manier bouwt u een mooi extra pensioen op en tegelijk beschermt u zich tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid.

De RIZIV-toelage mag gebruikt worden voor het onderschrijven van een contract Gewaarborgd Inkomen of voor een sociaal VAPZ.

FISCALITEIT RIZIV

Op het vlak van premiebetaling kunnen we van een nuloperatie spreken gezien de premie gestort wordt vanuit het RIZIV en niet vanuit uw persoonlijke naam.

Op het door u ontvangen pensioenkapitaal bent u een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55% verschuldigd, alsook een solidariteitsbijdrage van max. 2%.

Daarna wordt uw kapitaal belast onder de vorm van een fictieve rente. Het gaat hier om een percentage van het ontvangen kapitaal dat u via de afrekening van uw personenbelastingen aangeeft.

De leeftijd waarop u het kapitaal krijgt, bepaalt het percentage. Dit kan nooit meer dan 5% bedragen. Gedurende 13 jaar moet u de fictieve rente vermelden op de belastingaangifte, behalve als u op het moment dat u het kapitaal ontvangt minstens 65 jaar oud bent. In dat geval moet u de fictieve rente maar 10 jaar lang aangeven.

Uw fictieve rente wordt dan jaarlijks – net zoals uw wettelijk pensioen – belast tegen het progressief tarief van de personenbelastingen. Dat zorgt voor een groter fiscaal voordeel dan een eenmalige belasting op uw volledige kapitaal.

Bent u minstens 65 jaar wanneer u het pensioenkapitaal ontvangt en bent u tot die leeftijd blijven werken (en dus sociale bijdragen blijven betalen)? Dan wordt maar 80% van uw kapitaal in fictieve rente omgezet. Op de overige 20% wordt u dan niet belast.

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract, dan betaalt uw begunstigde belastingen op een fictieve rente. Ook de leeftijd van wie het kapitaal ontvangt speelt een rol.

Voorbeeld: Uw partner heeft een RIZIV-contract en overlijdt voor de einddatum van het contract. In functie van uw leeftijd wordt de fictieve rente bepaald. Stel, u bent op dat moment 35 jaar. Dan zult u gedurende 13 jaar 1% van het ontvangen kapitaal in uw belastingaangifte moeten opnemen.

FAQ

Kan ik de RIZIV-toelage combineren met andere fiscale pensioenstelsels?

U kunt een VAPZ-RIZIV uiteraard perfect combineren met een andere vorm van pensioenopbouw die u zelf financiert. We denken hierbij aan langetermijnsparen, pensioensparen of een VAPZ. Wie onder vennootschapsvorm werkt, kan bijvoorbeeld ook een IPT (Individuele Pensioentoezegging) afsluiten.

Kan ik eender wat doen met de RIZIV-toelage?

Dat kunt u niet. U kunt de RIZIV-toelage alleen gebruiken voor:

  • een overlijdensverzekering;
  • de opbouw van een extralegaal pensioen (VAPZ-RIZIV);
  • een verzekering Gewaarborgd Inkomen;
  • de bovenvermelde verzekeringen gecombineerd bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Wat is de beste formule volgens FINIA?

Aangezien het RIZIV de premie voor haar rekening neemt en u dus zelf niks hoeft te betalen, lijkt het ons het meest voordelig om de premie volledig aan te wenden om aan pensioenopbouw te doen. De premie van het RIZIV is immers fiscaal neutraal. Wenst u nog een aanvullende verzekering Gewaarborgd Inkomen, dan kunt u deze afsluiten via uw IPT-contract. Die premies zijn wel 100% aftrekbaar binnen uw vennootschap.

Hoeveel bedraagt de intrest op mijn RIZIV-polis?

Voor elke netto storting garandeert de verzekeringsmaatschappij u een basisintrest die verschilt per verzekeraar. Deze interestvoet kan gedurende de looptijd van uw contract wijzigen, maar de nieuwe interestvoet is enkel van toepassing op stortingen die plaatsvinden na de wijziging. Elke storting wordt dus opgerent tegen de interestvoet die op het moment van storting van toepassing was.

Wat zijn de voordelen van mijn VAPZ-RIZIV?

  • U spaart voordelig.
  • U krijgt een rente.
  • U geniet van een extra pensioen op uw pensioenleeftijd.
  • U betaalt bijna geen belastingen bij uitkering.

Onze oplossingen

Ook benieuwd?

Contacteer ons vrijblijvend

Nieuws

September 6, 2017

Met uw aanvullend pensioen uw vastgoed financieren: waarom, hoe en wat?

Meer nieuws

NEEM CONTACT OP MET ONS.

Wij staan u met raad en daad bij om de procedure voor het ontvangen van een RIZIV-toelage
mee op te starten en een productengamma op maat aan te bieden.