Finia maakt het verschil

VAPZ

Elke zelfstandige heeft nood aan een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Elk jaar spaart u een som naar keuze: minstens € 100 en maximaal 8,17% van uw netto-belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar voordien, met als maximale premie € 3.127,24. Wanneer u dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, hebt u dankzij uw gestorte premies en de scherpe intrest een waardevol kapitaal opgebouwd.

Dit is de meest interessante spaarformule voor zelfstandigen. Via uw lagere sociale bijdragen en uw belastingaftrek recupereert u tot maar liefst 70% van uw gespaarde premie.
Naargelang uw persoonlijke situatie kunt u kiezen tussen een gewoon VAPZ of een sociaal VAPZ.
Het loont ook de moeite om na te denken over aanvullende waarborgen boven op uw VAPZ. Zo kunt u uw inkomen en uw naasten immers nog extra beschermen.

Vergelijkend voorbeeld

Een dokter stort jaarlijks € 4000 in een VAPZ gedurende 27 jaar. Hiervoor betaalt hij/zij aan Finia geen instapkosten als tussenpersoon.

Kosten makelaar 6% 3% Finia (0%)
Totaal aangerekende instapkost tussenpersoon na 27 jaar € 6.480 € 3.240 € 0

Scroll tabel naar rechts >>

Onze oplossingen

Ook benieuwd?

Contacteer ons vrijblijvend

VOORDELEN VAPZ

Fiscaal voordeel

U brengt uw premies in als beroepskost. Op die manier krijgt u tot 50% terug als belastingkorting.

Sociaal voordeel
Twee sommen

Op pensioengerechtigde leeftijd hebt u aanspraak op twee sommen: uw gewaarborgd pensioenkapitaal en de belastingvrije winstdeelname

Gunstige eindbelasting

Onze troeven

  • geen instapkosten aan Finia als tussenpersoon
  • specialist pensioenplanning
  • transparant

FISCALITEIT VAPZ

Anders dan bij een levensverzekering, individuele pensioentoezegging en groepsverzekering is op de premies van een VAPZ geen verzekeringstaks verschuldigd.

De premies kunt u aftrekken van uw bruto inkomen. Dat zorgt voor een dubbel voordeel:

  • U betaalt minder belasting. De premie wordt immers afgetrokken als een beroepskost. Zo kunt u van de hoogste schijf van uw personenbelasting recupereren (50% + gemeentelijke opcentiemen, gemiddeld 53,5%).
  • U betaalt minder sociale bijdragen. De sociale bijdragen worden berekend volgens uw inkomen, en dat wordt verminderd dankzij de VAPZ bijdrage.

Lees meer

Op het door u ontvangen pensioenkapitaal bent u een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55% verschuldigd, alsook een solidariteitsbijdrage van max. 2%.

Daarna wordt uw kapitaal belast onder de vorm van een fictieve rente. Het gaat hier om een percentage van het ontvangen kapitaal dat u via de afrekening van uw personenbelastingen aangeeft.

De leeftijd waarop u het kapitaal krijgt, bepaalt het percentage. Dit kan nooit meer dan 5% bedragen. Gedurende 13 jaar moet u de fictieve rente vermelden op de belastingaangifte, behalve als u op het moment dat u het kapitaal ontvangt minstens 65 jaar oud bent. In dat geval moet u de fictieve rente maar 10 jaar lang aangeven.

Uw fictieve rente wordt dan jaarlijks – net zoals uw wettelijk pensioen – belast tegen het progressief tarief van de personenbelastingen. Dat zorgt voor een groter fiscaal voordeel dan een eenmalige belasting op uw volledige kapitaal.

Bent u minstens 65 jaar wanneer u het pensioenkapitaal ontvangt en bent u tot die leeftijd blijven werken (en dus sociale bijdragen blijven betalen)? Dan wordt maar 80% van uw kapitaal in fictieve rente omgezet. Op de overige 20% wordt u dan niet belast. Zie de details in de tabel hieronder.

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract, dan betaalt uw begunstigde belastingen op een fictieve rente. Ook de leeftijd van wie het kapitaal ontvangt speelt een rol.

Voorbeeld: Uw partner heeft een VAPZ en overlijdt voor de einddatum van het contract. In functie van uw leeftijd wordt de fictieve rente bepaald. Stel, u bent op dat moment 35 jaar. Dan zult u gedurende 13 jaar 1% van het ontvangen kapitaal in uw belastingaangifte moeten opnemen.

FAQ

Kan ik bij mijn contract VAPZ kiezen tussen een Tak 21- en Tak 23-formule?

In tegenstelling tot andere formules kunnen uw stortingen in uw VAPZ enkel belegd worden in vastrentende formules. Fondsen met beursrisico zijn uitgesloten in deze contracten. De wet verplicht immers minstens een kapitaalsgarantie voor het VAPZ. Het is wel mogelijk om uw winstdeelname te beleggen volgens een Tak 23-formule.

Kan ik een voorschot opnemen van mijn opgebouwde VAPZ-reserve voor de financiering van vastgoedinvesteringen?

Ja, dit is mogelijk. Ook van de opgebouwde reserve binnen uw VAPZ-contract kunt u 60 tot 75% opnemen als een voorschot.

U moet het wel gebruiken om effectief in vastgoed te investeren, maar de interpretatie is vrij breed. Zo kunt u het voorschot bijvoorbeeld aanwenden voor de aanleg van een zwembad, een nieuwe keuken e.d. voor uw eigen woning. Maar u kunt het ook gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een andere woning gelegen in binnen- of buitenland (EEG/EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), of voor de terugbetaling van een lening.

Bij de opname van een voorschot moet u een kost betalen. Die is afhankelijk van uw type contract en uw verzekeraar. Het is belangrijk om vooraf goed na te gaan welke kosten van toepassing zijn bij uw verzekeraar.

Is een sociaal VAPZ voordeliger dan een gewoon VAPZ?

Een sociaal VAPZ geeft extra waarborgen (bijvoorbeeld in geval van invaliditeit) in vergelijking met een klassiek VAPZ. Indien gewenst kunt u aan uw klassiek VAPZ zélf die extra waarborgen koppelen, naar uw eigen behoeften. Afhankelijk van uw behoeften vergelijkt u de twee formules. De maximaal aftrekbare premie voor het sociaal VAPZ ligt 15% hoger dan voor het gewoon VAPZ. 10% van die bijkomende premie wordt afgehouden voor het zogenaamde solidariteitsfonds, waarbij u er enkele waarborgen bovenop krijgt die u niet zelf kunt kiezen. Hier geldt dan het principe ‘te nemen of te laten’. Dit verschilt weliswaar per verzekeraar.

Wat houden de bijkomende waarborgen van een sociaal VAPZ in ?

De bijkomende waarborgen zijn gebaseerd op het zogenaamde solidariteitsprincipe, dat in een solidariteitsreglement is geschreven. U geniet een aantal aanvullende waarborgen, zoals een arbeidsongeschiktheidsdekking en een overlijdensdekking. Bij een bevalling krijgt de moeder per pasgeborene bij wijze van welkomstgeschenk € 100 gestort op haar VAPZ-rekening.

Ook mogelijk is de waarborg premievrijstelling. Hierbij neemt de verzekeraar de premies voor uw VAPZ verder op zich wanneer u arbeidsongeschikt bent. Deze premievrijstelling kunt u ook bij het gewoon VAPZ nemen.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de keuze voor een sociaal VAPZ ?

De bijkomende waarborgen (hierboven omschreven) gelden voor al wie toetreedt tot het sociaal VAPZ. U verwerft deze waarborgen voor een jaar op voorwaarde dat u 10% van de bijdrage hebt gestort in de loop van het voorgaande jaar (minstens € 100 per jaar).

Kan ik mijn premies VAPZ betalen via mijn vennootschap ?

Dat is perfect mogelijk. U betaalt de premies met gelden van de vennootschap. Het betaalde bedrag wordt aangegeven als een voordeel alle aard (vergelijkbaar met sociale bijdragen betaald door de vennootschap) en dus als een bezoldiging. Het voordeel is dat de factuur aftrekbaar is in de vennootschap. Uw bruto-bezoldiging wordt privé verhoogd met het bedrag voor het VAPZ. Uw fiscaal attest staat hiertegenover. Daarom is er geen bijkomend voordeel voor uw personenbelasting als u uw premie VAPZ ten laste neemt van uw vennootschap.

Wat zijn de gevolgen als ik per ongeluk in 2 VAPZ-contracten stort in 1 jaar ?

Slechts één van de twee stortingen zal aanvaard worden om een fiscaal voordeel te genieten. Als uw overbodige storting gebeurd is in een contract waarvoor ooit al premies in aftrek genomen zijn, dan zal op de eindvervaldag het hele kapitaal belast worden. Met andere woorden, die extra storting geeft u geen belastingvoordeel maar ze zal toch belast worden!

Nieuws

September 6, 2017

Met uw aanvullend pensioen uw vastgoed financieren: waarom, hoe en wat?

April 13, 2017

Een sociaal VAPZ of toch liever een gewoon VAPZ met aanvullende verzekering?

Meer nieuws